Oproep deelname Survey Routekaart Energieopslag

In opdracht van de Topsector Energie ontwikkelt DNV GL met de Technische Universiteit Delft en Berenschot een routekaart voor energieopslagsystemen in Nederland. Deze routekaart gaat aangeven waar de beste mogelijkheden liggen voor Nederland en Nederlandse partijen in de ontwikkeling en toepassing van energieopslagsystemen. Hieruit volgt waar de overheid, de industrie en onderzoeksinstellingen zich de komende 15 jaar op moeten focussen als het gaat om research en ontwikkelingen voor energieopslag.

Een belangrijk ingrediënt voor de Routekaart Energieopslag is de input vanuit de industrie. Daarvoor hebben we een survey ontwikkeld en we zouden het zeer op prijs stellen als jij als energie (opslag) professional je input levert via deze survey. Het invullen duurt ongeveer 10 a 15 minuten.

start survey

 

 

Met deze survey willen we alle stakeholders in staat stellen input te geven voor en mede richting te geven aan de Routekaart voor Energieopslag in Nederland. Het resultaat van de survey wordt gebruikt om trends, kansen en belemmeringen te beschrijven. Dit is belangrijke  input voor de routekaart: op basis van deze routekaart zal een actieplan worden opgesteld voor Nederlandse partijen voor de komende 15 jaar.

Deze survey maakt deel uit van een bredere consultatieronde waarvan de aftrap tijdens de Clean Tech Business Day op 9 december 2014 heeft plaatsgevonden en het vervolg bij Watt connects op 20 januari 2015 zal plaatsvinden.