DNV GL, Berenschot and TU Delft present Roadmap Energy storage in the Netherlands for Top Sector Energ

DNV GL, Berenschot and TU Delft present Roadmap Energy storage in the Netherlands for Top Sector Energ Flexibilityoftheelectricitysystem is needed forRES integration Currentmarket structure inadequately values flexibility, including the application of energy storage In somecases,there are alreadyfavorable conditions forstorage applicationsfor control and reservepower; storage market’behind the meter’ withend usersexpectedafter 2020 Promote researchanddevelopmentin the field ofcoststorage […]

DNV GL, Berenschot en TU Delft presenteren Routekaart Energieopslag in Nederland voor Topsector Energie

PERSBERICHT DNV GL, Berenschot en TU Delft presenteren Routekaart Energieopslag in Nederland voor Topsector Energie Flexibiliteit van het elektriciteitssysteem is nodig voor inpassing toenemende hoeveelheid variabele bronnen zoals wind en zon Huidige marktinrichting waardeert flexibiliteit, waaronder de toepassing van energieopslag, onvoldoende In bepaalde gevallen nu al gunstige perspectieven voor opslagtoepassingen voor regel- en reservevermogen; markt […]

Waaredevolle feedback bij Watt connects tbv Routekaart Energieopslag

Op dinsdag 20 januari heeft de consultatie plaatsgevonden voor de Routekaart Energie Opslag 2030 bij Watt connects. Een groep van ongeveer zestig medewerkers van netbeheerders, ontwikkelaars van energieopslag systemen, kennisinstellingen, belangenorganisaties en meer werd onderverdeeld in vier groepen van toepassingsgebieden voor energie opslag: te weten ‘Customer services’ (opslag achter de meter), Distributie (laag- en middenspanning), […]

Oproep deelname Survey Routekaart Energieopslag

In opdracht van de Topsector Energie ontwikkelt DNV GL met de Technische Universiteit Delft en Berenschot een routekaart voor energieopslagsystemen in Nederland. Deze routekaart gaat aangeven waar de beste mogelijkheden liggen voor Nederland en Nederlandse partijen in de ontwikkeling en toepassing van energieopslagsystemen. Hieruit volgt waar de overheid, de industrie en onderzoeksinstellingen zich de komende […]

Laatste oproep deelname consultatieronde energie opslag 20 jan.

Op dinsdag 20 januari vindt de consultatieronde plaats waar het project team Routekaart Energie Opslag input verzamelt, de discussie aangaat en kennis deelt met de aanwezige energie opslag professionals. Dit alles in het kader van de te ontwikkelen routekaart energie opslag voor de Topsector Energie. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, dus meld je […]

Systeembenadering Energie opslag: focus op het doel waarvoor het opslagsysteem wordt ingezet

De energietransitie In de huidige Europese energie sector zijn drie parallelle trends waar te nemen. Ten eerste decentralisatie, waarbij steeds groter wordende hoeveelheden decentrale (duurzame) opwekking door nieuwe spelers op de energiemarkt worden geleverd met nieuwe manieren van samenwerken en met de betrokkenheid van eindgebruikers. Ten tweede de ‘Europeanisering’ van energie, met verschillende overnames van […]

Routekaart E-opslag_Consultatie 9dec 022

Waardevolle input voor roadmap energie opslag tijdens Cleantech Business Day

Tijdens de CleanTech Business Day op 9 december jl. vond de aftrap plaats van de consultatieronde voor de Roadmap voor energieopslagsystemen in Nederland. Een energieke en interactieve brainstormsessie heeft tal van interessante ideeën en inzichten opgeleverd op het gebied van oplossingen die energie opslag kan bieden, welke kansen dit oplevert voor de ‘BV Nederland’ maar […]

energie storage nederland

DNV GL, TU Delft en Berenschot maken roadmap energieopslagsystemen in Nederland voor Topsector Energie

Energieopslagsystemen zijn belangrijk voor groei duurzame energieopwekking in Nederland Samenwerkingsverband ontwikkelt roadmap voor energieopslag in 2030 Consultatie van industrie en gebruikers om trends, kansen en belemmeringen in kaart te brengen Arnhem, 9 december 2014 – Een samenwerkingsverband van DNV GL, TU Delft en Berenschot heeft van de Topsector Energie de opdracht gekregen om een roadmap […]

Start consultatieronde Routekaart: 9 dec. CleanTech Business Day Manager’s Choice

Dinsdag 9 december zal de aftrap van de consultatieronde voor de Routekaart Energie Opslag plaatsvinden op de CleanTech Business Day. U kunt hier reeds uw input kwijt door te reageren op de volgende vragen: Welke kansen ziet u (binnen- en buitenland) voor de Nederlandse energie opslag sector, nu, over vijf jaar en in 2030? Welke belemmeringen ziet […]

Welkom op Routekaart Energieopslag Nederland!

Deze site is gerciht op  alle (energie)professionals in Nederland die zich bezig houden met energieopslag en een bijdrage willen leveren aan de roadmap voor energieopslag 2030 voor Nederland.