• energie storage nederland

    Welkom op deze website, speciaal voor alle (energie)professionals in Nederland die zich bezig houden met energieopslag en een bijdrage willen leveren aan de roadmap voor energieopslag 2030 voor Nederland.

  • energie opslag nederland

    Welkom op deze website, speciaal voor alle (energie)professionals in Nederland die zich bezig houden met energieopslag en een bijdrage willen leveren aan de roadmap voor energieopslag 2030 voor Nederland.

Berenschot, DNV GL en TUDelft hebben de opdracht gekregen van het ministerie van Economische Zaken om een roadmap op te stellen voor de realisatie van energieopslagsystemen in Nederland. Het rapport moet inzicht gaan geven in de gewenste, respectievelijk noodzakelijke toekomstige rol van energieopslagsystemen in de Nederlandse context, het overheidsbeleid, reeds actieve organisaties op dit terrein en de relatieve positie van Nederlandse spelers in deze Europese / wereldwijde markt. En om een sterk, gedegen en gedragen roadmap te kunnen realiseren, willen we de connectie maken met en input vergaren van alle collega’s die zich professioneel bezig houden met energieoplsag.

Met deze website en de LinkedIn Groep “Routekaart Energie Opslag 2030 NL” zullen wij (het project team) met enige regelmaat je challengen om deel te nemen aan discussies, te stemmen op onze poll vragen, of om gewoonweg interessante feiten en documenten over energieopslag met je te delen. Wij stellen interactie zeer op prijs, evenals deelname aan onze groep enorm en roepen je daarom op om mee te discussiëren, polls en surveys in te vullen, relevante artikelen en whitepapers te delen, en commentaar te geven op bestaande berichten.

logos